Luftfart

Jeg startet å fly «småfly» på Fornebu. Det førte meg fort videre til Norving med base Kirkenes. Der var jeg i nesten 3 år, hvor jeg mesteparten av tiden fløy ambulanseflyging i Finnmark. Ambulanse flygning på Finnmarkskysten var krevende, spesielt på vinterstid med mye dårlig vær og mange utfordrende oppdrag og triste hendelser.

 

I 1983 begynte jeg som pilot i Busy-Bee hvor jeg var selskapets første kvinnelige pilot, og noe senere kaptein i samme selskap. Jeg var i Busy-Bee frem til desember 1987.

 

Jeg ble en måned senere tilbudt jobb som pilot i Braathens SAFE, da også som selskapets første kvinnelige pilot. Etter noen år ble jeg kaptein i samme selskap. Jeg ble noe senere tilbudt jobb som flygesjef og operativ direktør med personalansvar for 3000 ansatte. Også der som selskapets første kvinnelige flygesjef/operativ direktør. Etter sammenslåingen med SAS begynte jeg som kaptein i SAS og var der frem til 2012, hvor jeg begynte som fly operativ inspektør i Luftfartstilsynet.