Likestilling og politikk

Menn har generelt en høyere lønn enn kvinner. Det skyldes i hovedsak at «mannsarbeid» gjennom lang tid har vært  høyere lønnet og mere verdsatt en de mere tradisjonelle kvinneyrkene som omsorgsarbeider osv. For å endre dette må kvinner våge å velge mere utradisjonelt slik at det blir større fortgang i arbeidet med likestilling. Det er ingen gode grunner for at menn skal være høyere lønnet enn kvinner. Likestillingen går i små skritt i riktig retning. Kampanjer mot seksuell trakassering av unge kvinner er viktig for å synliggjøre det som ikke er akseptabel måte å omgås andre mennesker på. Det fremmer også likestillingen og likeverdet.

 

Politikere bør drive politikk med en agenda: Tjene landet og tjene samfunnet. Det å drive politikk bør i stor grad handle om å ha et ønske om å lede samfunnet inn i en retning som en selv mener tjener samfunnet. Politikere står til ansvar for folket. Beklageligvis er det flere politikere har glemt dette, og  som driver politikk med helt andre agendaer.  Det kan være at de samme personene har andre interesser i samfunnet og gjennom poltikken kan drive egne prosjekter gjennom politikk som kommer en selv til gode og er vanskelig å oppdage.. Eller varianten med «familiekobling» i Lunner Høyre hvor et samboerpar sitter sammen i kommunestyret og formannskap for samme parti.  Nominasjonskomiteen i Lunner Høyre til kommunevalget 2019 besto av en av den ene delen av samboerparet.  Den samme personen nominerte sin samboer til ordførerkandidat og sin sønn på 3 plass. De personene som virkelig vil drive politikk, velger vekk politikken når de ser at det ikke er politikken men egne agenda som prioroteres. Politikere bør alltid stille seg spørsmålet «hvem er dette en fordel for» hvis valgene som blir tatt kun drives frem av egne interesser.